Betaler du for meget for digitale ydelser?

Lad os se dine fakturaer igennem - så finder vi hurtigt svaret!

En del af din daglige forretningsgang indebærer betaling for de ydelser, du modtager. Nogle betalinger er enkle og ligetil, mens andre er mere komplekse. En af de mere komplekse betalinger er betalingen for de IT-ydelser, din virksomhed modtager, uanset organisationens størrelse eller tilstedeværelsen af internt IT-personale.

Det er vigtigt at være opmærksom og handle professionelt i forhold til netop denne type udgifter, da kompetanceforholdet mellem kunde og leverandør ofte er stort - og dermed forholdsvis ensidet i forhold til at kunne kontrollere rigtigheden. 

Mange digitale betalinger sker derudover som driftsbetalinger, hvilket betyder, at du ikke altid modtager en konkret, synlig, 1:1-ydelse for den betalte sum. Vi har samlet flere eksempler under menupunktet resultater

Din betaling – din accept!

Når du betaler, anerkender du principielt rigtigheden af den fremsendte faktura og dermed, at du har accepteret indholdet. Hvis der opstår tvivl eller uenighed om betalingen, kan det være klogt at søge juridisk rådgivning for at få klarhed over dine rettigheder og forpligtelser, før betalingen foretages.

I en travl hverdag er det dog for mange vanskeligt at følge med i rigtigheden af de digitale betalinger, og netop derfor er det vigtigt, at der fra tid til anden sættes fokus på området, et fokus der ligger ud over det, som normale revisionsydelser sikrer.

Valideringen af digitale fakturaer sker ofte ud fra gennemskuelige kriterier som gyldigheden af fakturaen, valideringen af afsenderen, beløbsrammen, mv. Disse forholdsvis gennemskuelige parametre afslører ofte ikke, om betalingen er reel. Benyttes der et helt eller delvist automatiseret betalingsflow, er det vores erfaring, at omfanget af fejl ligger højere.

Hvis en betaling er foretaget på et forkert grundlag, er accept gennem betaling dog ikke en entydig accept af betalingen, da afsenderen af fakturaen har faktureret på et ugyldigt grundlag.

Din løsning – din gevinst

Løsningen er simpel: Brug sund fornuft, når der skal betales for digitale ydelser - og brug os til at lave lejlighedsvise nedslag på leverandører eller leveranceområder.

Vi, som eksperter inden for det digitale domæne, forstår de tekniske termer og betingelser, der udgør grundlaget for både interne og eksterne aftaler.

Vi er bekendt med markedspriser, indkøbsaftaler, tilslutningsbetingelser, driftsopgaver og alt det andet, som er relevant, men som også fra tid til anden medfører en forhøjet og urimelig betaling.

Yderligere informationer:

mouseover