Vores kerneydelse: At du betaler og modtager det aftalte!

Vi er eksperter i at forstå, analysere og vurdere fakturaer, omhandlende alle former for digitale ydelser.

Vi tilbyder alt fra den simple og hurtige gennemgang over til en mere grundig gennemgang og vurdering af de aftaleforhold, under hvilke dine digitale ydelser bliver leveret. Se fremgangsmåden for at komme igang nedenfor og lad os så få talt sammen.

Step Forklaring Krav Valgfri
1 Vi aftaler rammer, vilkår og tidsplan. Nedenstående er liste over det forskellige fokusområder, vores arbejde kan omfatte. X  
1.1 Kontrol af fakturaer i forhold til dine aftalevilkår.   x
1.2 Leveranceopfølgning i din organisation ud fra det fremsendte fakturagrundlag.   x
1.3 Vurdering af dine aftalevilkår, ansvarsforpligtelser m.v. i forhold til markedet.   x
1.4 Vurdering af prisniveau i forhold til markedet for tilsvarende digitale ydelser.   x
1.5 Direkte dialog med din leverandør under afklaringen.   x
1.6 Etablering af fremadrettet budgetforslag, baseret på historiske faktiske udgifter.   x
1.7 Behandling af rapporter via AI (Google analytic network). KUN relevant, såfremt der er tale om en meget stor mængde fakturaer samt at data er ustruktureret.    
2 Du fremsender det aftalegrundlag, der findes mellem dig og din leverandør. Det vil typisk være det samlede kontraktgrundlag, men det kan også være en tilslutningsaftale, abonnementsbetingelser eller et mere uformelt grundlag, som f.eks. mails.

Hvis du ikke selv har aftalegrundlaget, kan vi efter gennemgangen af de første fakturaer fremsende forslag til formulering af mail til rekvirering af dette fra din leverandør(er), herunder på evt. ekstraydelser, som det måtte fremgå, du har fået leveret.
X  
3 Du, eller din revisor, fremsender alle relevante fakturaer, kreditnotaer m.v., som du har modtaget i den aftalte periode. Det er vigtigt, at du fremsender evt. uddybende bilag, som du måske har modtaget pr. mail.   x
4 Vi gennemgår de fremsendte materiale og gennemfører de aftalte analyser. X  
5 Du modtager slutrapporteringen og vi gennemfører overleveringsforretningen, så du kan komme godt videre – og få gjort krav på evt. tilgodehavender, du måtte have. X  
5 Såfremt det ønskes, deltager vi naturligvis gerne i opfølgende dialoger med din revision, jurist/advokat og leverandører.   x
6 Vi sletter alle dine data samt vores analysemateriale 10 arbejdsdage efter slutrapporteringen er fremsendt og der ikke er aftalt flere aktiviteter. Du modtager særskilt bekræftelse på dette. Efter vi har slettet data, opbevarer vi alene vores aftalegrundlag, samt oplysninger om vores honorar.

Vores samarbejder holdes fortroligt og vi bruger ikke samarbejdsrelationen, eller de opnåede resultater til hverken direkte eller indirekte markedsføring.
X  

Se eksempler på typisk fakturafejl under menuen "resultater"

 
 
mouseover