Vores prissætning er simpel - og det koster ikke meget at komme i gang

At få lavet en kvalificeret gennemgang af dine digitale betalinger 2 år tilbage i tid, er langt billigere end du tror – især hvis du har et godt overblik over dine aftaler og fakturaer.

Det koster kun 2.500,00 at komme i gang – og i denne pris er der inkluderet fire arbejdstimer, hvilket typisk er tilstrækkelig tid for langt de fleste aftaleforhold.

Hvis der skal bruge mere end fire timer, så kan den resterende betaling aftales ud fra et af nedenstående to principper.

Forsat timebaseret betaling (opdateret pr. 1/12/2023)

Timebaseret, 750,00 pr. påbegyndt time - der aftales typisk en pulje af timer til opgaven. 

Vi tilbyder følgende klippekort:
- 15 timer, kr. 10.500,00
- 30 timer, kr. 19.500,00

Hvis opgaven indeholder en stor mængde bilag, der skal 'renses', kan vi enten udføre opgaven ved hjælp af AI (Google-framework) eller med bistand fra en studentermedhjælper til 220 kr. pr. påbegyndt time. Hvad der er mest fordelagtigt, afklares i det enkelte tilfælde ud fra aspekter som fortrolighed, omfanget af bilag, krav til sikkerhed osv.

Resultatløn – baseret på de resultater vi opnår pr. leverandør der gennemgås

Vores betaling udover opstartsgebyret bliver her alene beregnet som en andel af potientielle besparelser/tilgodehavender, der afdækkes i den periode, hvor vi gennemgår de aftalte leverancer.

Den opnåede effekt opgøres ud fra den samlede differens, der afdækkes, herunder både over- og underfakturering, ikke-udnyttede rabatter, tilgodehavender og manglende opkrævning af driftsbod m.v.

For de leverandører hvor du har et tilgodehavende
I forhold til det tilgodehavende vi måtte afdække på dine vegne beregnes vores betaling ud fra nedenstående:

a. Tilgodehavende: Fra 0 – 200.000 kr. afregnes 50%
b. Tilgodehavende: Fra 200.000 – 500.000 kr. afregnes der yderligere 25%
c. Tilgodehavende: Fra 500.000 kr. – faktiske beløb, afregnes der yderligere 15%

Eksempel 1.

Der findes i afregningsperioden på tværes af leverandører og leverancer et tilgodehavende på en million. Fra 0-200.000 afregnes kr. 100.000. Fra 200-500.000 afregnes kr. 75.000. Fra 500-1.000.000 afregnes kr. 75.000. Opstartsudgiften + det beregnede tilgodehavende beløber sig i alt til kr. 252.500, men husk på, at din konkrete besparelse vil beløbe sig til kr. 747.500.

For de leverandører der måtte have et tilgodehavende hos dig

Såfremt afdækningen viser, at der er sket en underfakturering i perioden, dvs. du betaler mindre end din(e) leverandører jvnf. de gældende aftaler er berettiget til, opkræves der følgende:

a. Mindre betalt: Fra 0 – 200.000 afregnes 15%
b. Mindre betalt: Fra 200.000 – 500.000 afregnes der yderligere 10%
c. Mindre betalt: Fra 500.000 – faktiske beløb, afregnes der yderligere 5%

Eksempel 2.

Der findes i afregningsperioden, på tværes af leverandører og leverancer, et ikke betalt beløb på en million. Fra 0-200.000 afregnes kr. 30.000. Fra 200-500.000 afregnes kr. 30.000. Fra 500-1.000.000 afregnes kr. 25.000. Opstartsudgiften + den variable afregning beløber sig i dette tilfælde til kr. 85.000.

Det er forholdsvis sjældent, at vi støder på tilfælde, hvor leverandører har et tilgodehavende hos kunden. Når dette dog forekommer, oplever vi normalt, at leverandørerne tilbyder betydelige rabatter, givet du som kunde selv har afdækket den manglende betaling.

 
 
mouseover